Marsta Samfällighetsförening

Ny finns några extra parkeringar på Mariebergsvägen dock gäller det enbart för personbilar och då 
max 8-timmar åt gången enligt ny skyltning.