Föreningen kommer inte att ha någon städdag under hösten, tankar finns på en städdag i anslutning till Valborg nästa år