Det här jobbar samfälligheten med

 • Vi klipper nu hela området och vi räknar med att Flaggisbacken ska vara bättre åkbar i vinter.
  Vi vet att det finns önskemål om ängsytor men vi saknar resurser att sköta dom, ängsytor ska slås och det slagna gräset ska tas om hand för att uppnå en mager jord. Då kan artrika ängar bildas vilket bidrar till den biologiska mångfalden. Om det finns frivilliga att sköta ängen så hör av er.
 • Beslut har fattats att belysningen vid barnens busshållplats kommer att utökas så att barn och föräldrar kan kännas sig trygga, belysningen är nu på plats.
  Beslut har även fattats att belysningen i Flagisbacken kommer att utökas och därmed även omfatta den nedre delen av backen, belysningen är nu på plats.
  Vinterunderhåll är upphandlat och kommer utföras av den tidigare entreprenören.
 • Styrelsen utvärderar om man kan hitta temporära lösningar för att få ner hastigheten på Marstavägen
 • Popplarna är en risk och grenar ramlar ner varje gång det blåser. Vi planerar därför att fälla Popplarna och komplettera med en ytterligare brunn för dagvatten. Offerter finns och arbetet bör kunna sätta igång inom kort. 
 • Vi söker en lösning för sandfickan som vi tidigare hade uppe vid stora vägen. Nynäshamnsbostäder har samma problem och det finns önskemål att hitta en gemensam lösning.
 • Vi söker också en lösning när det gäller förvaring av gräsklipparen. Ett alternativ är att hyra lokaler av Nynäshamnsbostäder upp vid Ladbacksvägen (garaget) . Ett annat alternativ är fortsätta att använda container men att flytta tillbaka den till båtklubbens område.