Föreningslivet i Stora Vika

Föreningslivet  i Stora Vika skapar nya mötesplatser, minskar utanförskap och ger mervärde för alla boende.