Förslag från boende i Stora Vika

Klippning i Flaggisbacken så att högt gräs inte hindrar pulkaåkning

Klippning fotbollsplan med omgivning, många hör av sig och vill ha tillbaka rundlarna

Forcerad trafik på Marstavägen, folk hör av sig och är förtvivlade över att 30 gränsen inte respekteras

Undermålig belysning vid barnens busshållsplats nere vid Stora Vika Skola 

Det önskas ytterligare belysning längre ner i Flaggisbacken