Bildades den 12 mars 1949. Vi har som ändamål att arrangera idrott och friluftsliv, samt främja den sociala och kulturella gemenskapen.

Vi är en grupp frivilliga Stora Vikabor som, utan ersättning, försöker främja gemenskapen för alla, men under våren startar vi en prioriterad kampanj för att fånga in ungdomarna. Ungdomsverksamheten hör ni mer om under våren. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på: E-post svif@storavika.se

Hemsida: www.storavika.se

Vi behöver just dig som medlem, då medlemsavgifterna investeras i din och dina barns framtid och trygghet i Stora Vika.

Medlemsavgiften är 150kr per person, 300kr för hela familjen, eller valfri summa för stödmedlem.

VERKSAMHETSPLAN 2022

Stora Vika Idrottsförening

Föreningen är en allmännyttig och politisk obunden ideell förening, har som ändamål att främja idrott och friluftsliv, verka för demokrati och delaktighet, samt arrangera och främja den sociala och kulturella gemenskapen.

Mötesverksamhet

Styrelsemöten . Efter behov.

Medlemsmöte. Efter behov.

Fotbollssektionen

Senior. Inget spel utövas för närvarande.

Pojk- och Flickfotboll. Styrelsens avsikt är att starta aktiviteten, men vi behöver ledare och tränare för detta och att kommunens förslag att förbättra fotbollsplanens yta som har skadats av vildsvin.

Innebandy

Seniorer- och Juniorer. Aktivitet en dag i veckan. Ledare sökes.

(våren inställd flyktingförläggning)

Badminton

Seniorer och Juniorer. Aktivitet en dag i veckan om intresse finns. Ledare sökes.

(våren inställd flyktingförläggning)

Tennisbanor blir aktivitetspark

Kultur-och fritidsavdelningen har ett grundförslag på aktiviteter, som skulle kunna genomföras under 2022-2024. Det är förslagna aktiviteter som lämnats in av föreningen och boende.

Föreningens utåtriktade verksamhet

Medlemsvärvning. Föreningen fortsätter arbetet med att få fler engagerade medlemmar.

Familjedag i pulkabacken. Genomförs undr februari, om det finns snö.

Valborgsfirande. Föreningens tradition är att anordna firandet. (Inställt i år 2022)

Midsommarfest. Föreningens tradition är att ordna firandet.

Augusti fest. Kräftskiva en familjefest.

Ung fritid. Föreningen bjuder in Ung fritid till sommaren med sina aktiviteter.

Klubbstugan. Uthyrning till medlemmar för egna aktiviteter.

Loppis. Eventuell höstaktivitet.

Styrelsen 

HYRA KLUBBSTUGAN

Klubbstugan är perfekt till möten, kurser, kalas, familjträff, m.m. Det finns även tält, till en extra kostnad, för upp till 100 personer för t.ex. klassavslutning eller bröllop.

Medlemshyra klubbstugan en hel helg: 500kr.
Klubbstugan plus ett tält: 1 200kr
Klubbstugan plus två tält: 1 500kr
Medlemshyra av klubbstugan en dag av en helg: 400kr
Klubbstugan plus ett tält: 1 100kr
Klubbstugan plus två tält: 1 400kr
Om föreningen är behjälplig med tält uppställning tillkommer; 1 000kr i avgift
Medlemshyra av klubbstugan på en vardag: 300kr