Styrelsen 2018


Ordförande: Jan Karmeland 
Kassör: Tomas Landin 
Sekreterare: Katarina Karmeland
Ledamöter: Roger Alfinson, Anders Hansson

Suppleanter: Ingemar Jonsson, Cecilia Löfquist, Madeleine Westerlund. 
Kontakt: msff@storavika.se

Mötesdatum för året:
19 april, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 15 november, 17 januari 2019 samt 14 februari 2019.

Styrelsen kommer också hålla arbetsmöten vid behov.