Styrelsen 2019/2020

Ordförande: Jan Karmeland
Kassör: Thomas Landin
Sekreterare: Katarina Karmeland
Ledamöter: Roger Alfinson, Anders Hansson
Suppleanter: Anton Delvret, Cecilia Löfquist, Cecilia Pagard.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Monica Pettersson (sammankallande) och Ove Rudelöv.
Mötesdatum för året: 25 april, 13 juni, 22 augusti, 3 oktober, 21 november 2019, samt 16 januari och 13 februari 2020.
Styrelsen kommer också hålla arbetsmöten vid behov. 
Kontakt: msff@storavika.se