Marsta samfällighetsförenings styrelse 2023


  • Ordförande - Steven Odelius 070-388 88 02

  • Kassör - Jim Polland

  • Sekreterare - Nils Nessling

  • Ledamot - Cecilia Löfqvist

  • Ledamot - Harri Fagerlund, ansvar för belysning/armaturer 070 790 77 40

  • Suppleant Marie Anklev, GDPR general

  • E-post till styrelsen, fakturor till föreningen: info@marstasff.se