Styrelsen 2019/20


Ordförande: Jan Karmeland 
Kassör: Thomas Landin 
Sekreterare: Katarina Karmeland 
Ledamöter: Roger Alfinson, Anders Hansson

Suppleanter: Anton Delvret, Cecilia Löfquist, Cecilia Pagard. 

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Monica Pettersson (sammankallande) och Ove Rudelöv.

Mötesdatum för året: 
25 april, 13 juni, 22 augusti, 3 oktober, 21 november 2019, samt 16 januari och 13 februari 2020.

Styrelsen kommer också hålla arbetsmöten vid behov.