Styrelsen

Styrelsen 2018

Ordförande:  Jan Karmeland 
Kassör:  Tomas Landin 
Sekreterare: Katarina Karmeland
Ledamöter:  Roger Alfinson , Anders Hansson

Suppleanter:  Ingemar Jonsson , Cecilia Löfquist, Madeleine Westerlund 
Kontakt:  msff@storavika.se

Mötesdatum för året:
19 april, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 15 november, 17 januari 2019 samt 14 februari 2019.

Styrelsen kommer också hålla arbetsmöten vid behov.