Styrelsen 2018


Ordförande: Jan Karmeland 
Kassör: Tomas Landin 
Sekreterare: Katarina Karmeland 
Ledamöter: Roger Alfinson, Anders Hansson

Suppleanter: Anton Delvret, Cecilia Löfquist, Cecilia Pagard. 

Mötesdatum för året: 
25 april, 13 juni, 22 augusti, 12 september, 21 november, 16 januari 2019 samt 13 februari 2020.

Styrelsen kommer också hålla arbetsmöten vid behov.