Styrelsen

Styrelsen 2017

Ordförande:  Nils Nessling
Kassör:  Jim Polland
Sekreterare: Katarina Karmeland
Ledamöter:  Roger Alfinson , Anders Hansson

Suppleanter:  Ingemar Jonsson , Jan Karmeland , Cecilia Löfquist
Kontakt:  msff@storavika.se

Mötesdatum för året:
8 juni, 24 augusti, 14 september, 16 november, 25 januari samt 15 februari.