Kallelse till

Årsmötet

Stora Vika båtklubb

6 februari 2020,   kl. 19:00

PRO lokalen

Hillersjövägen 3A