Stora Vika IF

Meddelar att årsmötet 2020 och 2021 som var planerat i mars, inte går att genomföra p.g.a. den rådande pandemin.

De restriktioner som gäller, gör det omöjligt att genomföra mötet.

Vi flyttar därför fram årsmötet till ett annat datum, vilket vi meddelar senare.