Bli medlem

Medlemsavgift under 2022 till Stora Vika IF är 150:- per person, 300:- för hel familj eller Stödmedlem valfri summa. Inbetalning sker till Bankgiro nr: 756-0543
Märk inbetalningen med: Ditt namn, e-post adress, och adress.
Ibland kan det vara viktigt att få tag i våra medlemmar, så om du kan skicka en hälsning till svif@storavika.se i samband med din inbetalning av medlemsavgifterna skulle det underlätta vårt arbete avsevärt.