STORA VIKA

där Naturen möter Havet

Anslagstavlan

Alla sorts städning i Stora Vika https://www.mobilangtvatt.se

 

Nytt bostadsområde planeras i Lyngsta

Planområdet ligger knappt en kilometer nordöst om Stora Vika längs Sjöviksvägen. Delar av två
fastigheter ingår i planområdet- Lyngsta 2:2 och Lyngsta 2:26. 

Pågående renovering av dricksvattenledningar

Man beräknar vara färdiga på grönytorna framför skolan i slutet av april. Därefter fortsätter man med Ladbacksvägen och Myrbacksvägen som beräknas vara färdiga under juni månad.

Därefter börjar det stora jobbet med Täppvägen/Fornminnesvägen, man börjar enligt kartan på Bondängsvägen strax söder om Täppvägen går upp mellan husen och ut i Täppvägen en bit, fortsätter sedan Fornminnesvägen och hela Täppvägen runt och ner till korsningen vid skolan. Detta arbete beräknar man kunna påbörja runt månadsskiftet juni/juli och pågå fram till november/december. Tidsplanerna är preliminära då man inte vet vilka problem som kan  dyka upp och detta gäller i synnerhet Täppvägen.

En "uppmaning" från projektledaren är att OM det skulle bli så att man råkar gräva av någon fiberkabel under arbetets gång så är det bra om drabbad fastighet själv felanmäler till sin respektive leverantör. Det brukar då gå lite fortare att få detta åtgärdat. Naturligtvis kommer entreprenören kontakta Ledningskollen för att märka ut elkablar, fiber etc, men det garanterar ju inte att det inte händer någon olycka. Styrelsen MSFF

Vi utför det vi heter...…….