Anslagstavlan

 

Flaggisbacken

Nu är det ordnat med timer för belysningen i pulkabacken, tidigare har det varit tänt samma tider som gatubelysningen i området. Nu finns det en grön knapp på belysningsstolpen som man trycker på en gång så lyser det i två timmar (detta fungerar när gatubelysningen är tänd). Styrelsen MSFF.

Q-Park blir Aimo Park

Det japanska företaget Sumitomo Corporation har förvärvat Q-Park AB. Det innebär att Q-Park byter namn till Aimo Park och därmed kommer samtliga skyltar bytas ut i området inom kort.  Vi vill informera er om detta i förväg för att ni inte skall bli fundersamma om varför det dyker upp nya skyltar. Styrelsen MSFF.

Renovering av VA nätet i Marsta 


Måndag den 14 oktober kommer Nynäshamns kommun med NCC som entreprenör påbörja renovering av VA nätet i Marsta, i ett första skede kommer man att ta sig an avloppsrören, det arbetet beräknas pågå till och med vecka 45. I ett senare skede kommer även dricksvattnet att beröras. Som det ser ut i nuläget kommer man inte behöva schakta i någon större utsträckning även om vissa planerade grävningar kommer att vara nödvändiga. Man kommer däremot att behöva ställa upp diverse arbetsfordon längs vägarna periodvis. Om du har frågor gällande pågående arbeten kan du kontakta MSFFs styrelse på msff@storavika.se  

Vi utför det vi heter...…….