Anslagstavlan

 

Renovering av VA nätet i Marsta 


Måndag den 14 oktober kommer Nynäshamns kommun med NCC som entreprenör påbörja renovering av VA nätet i Marsta, i ett första skede kommer man att ta sig an avloppsrören, det arbetet beräknas pågå till och med vecka 45. I ett senare skede kommer även dricksvattnet att beröras. Som det ser ut i nuläget kommer man inte behöva schakta i någon större utsträckning även om vissa planerade grävningar kommer att vara nödvändiga. Man kommer däremot att behöva ställa upp diverse arbetsfordon längs vägarna periodvis. Om du har frågor gällande pågående arbeten kan du kontakta MSFFs styrelse på msff@storavika.se  

Vi utför det vi heter...…….