Anslagstavlan

 

Asfalteringsprojektet  


Med anledning av kommunens beslut att renovera VA-systemet i hela
samhället och att projektet troligen blir mer omfattande än man tidigare trott så har 
styrelsen beslutat att skjuta på asfalteringen till tidigast nästa år.
Vägkonsulten Lars-Åce Holm har kontaktat Skanska som meddelar att det
antagna anbudet gällande toppbeläggning står fast men med eventuell indexuppräkning.
Likaså har banken bekräftat att lånelöftet ligger kvar tills vidare.
Löpande information kommer att läggas ut på www.storavika.se under MSFF:s flik.

Med önskan om en trevlig sommar!

Styrelsen MSFF

Vi utför det vi heter...…….