STORA VIKA

där Naturen möter Havet

Anslagstavlan

 

Årsmöte Stora Vika BK

2021-02-18

Med anledning av de begränsningar och rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten utfärdat föreslår styrelsen att årsmötet avhålls i digital,
skriftlig form.

Styrelsen kommer endast att distribuera handlingar till den
mailadress som finns i våra (SBU:s) system och man kan endast rösta/tycka saker
via denna mail - det vill säga, man kan inte rösta om man lånat en kompis eller
annan(s) mailadress.

För att underlätta genomförandet avser vi att föreslå
oförändrade avgifter, inte framlägga propositioner annat än yrka bifall för samma
stadgeändringsförslag som framlades och godkändes av fjolårets möte.

Styrelsen har för avsikt att distribuera alla handlingar
digitalt. Kallelsehandling med dagordning skickas senast 1:a februari 2021.
Utskick kommer göras vid två eller tre tillfällen på grund av den relativt
omfattande mängden dokument. Det sista utskicket kommer tillställas medlemmarna
mellan 12 - 15 februari och innehålla revisionsberättelse samt
resultat/balans/budget.

När medlemmarna anses ha fått del av allt material börjar
årsmötet och pågår fram till 2021-02-18.

Det står - precis som i våra fysiska möten - varje medlem
fritt att via e-post ställa frågor samt givetvis rösta för eller invända mot
punkter i stämman.

Styrelsen hoppas på medlemmarnas förståelse för ovan och vi
hoppas innerligt att detta årsmöte blir ett undantag, låt vara att SVBK kanske
också behöver bli lite mer digitala framöver.


Nytt bostadsområde planeras i Lyngsta

Planområdet ligger knappt en kilometer nordöst om Stora Vika längs Sjöviksvägen. Delar av två
fastigheter ingår i planområdet- Lyngsta 2:2 och Lyngsta 2:26. 

Pågående renovering av dricksvattenledningar

Man beräknar vara färdiga på grönytorna framför skolan i slutet av april. Därefter fortsätter man med Ladbacksvägen och Myrbacksvägen som beräknas vara färdiga under juni månad.

Därefter börjar det stora jobbet med Täppvägen/Fornminnesvägen, man börjar enligt kartan på Bondängsvägen strax söder om Täppvägen går upp mellan husen och ut i Täppvägen en bit, fortsätter sedan Fornminnesvägen och hela Täppvägen runt och ner till korsningen vid skolan. Detta arbete beräknar man kunna påbörja runt månadsskiftet juni/juli och pågå fram till november/december. Tidsplanerna är preliminära då man inte vet vilka problem som kan  dyka upp och detta gäller i synnerhet Täppvägen.

En "uppmaning" från projektledaren är att OM det skulle bli så att man råkar gräva av någon fiberkabel under arbetets gång så är det bra om drabbad fastighet själv felanmäler till sin respektive leverantör. Det brukar då gå lite fortare att få detta åtgärdat. Naturligtvis kommer entreprenören kontakta Ledningskollen för att märka ut elkablar, fiber etc, men det garanterar ju inte att det inte händer någon olycka. Styrelsen MSFF

Vi utför det vi heter...…….