Tillbaka Blick

Här ger vi er en tillbaka blick i vårt engagemang i att bevara Kalkbrottet 


Läs tillbaka blicken när Byalaget ställer sina 58 frågor till Sakab ang sitt tilltänkta 
verksamhet i kalkbrottet.