Styrelsen i SVBK

Styrelsen  2019

Malin Friberg Ordförande

Dany Palm Viceordförande / Sekreterare

Jim Polland Kassör

Helen Roth Ledamot

Per Martinsson Ledamot

Madeleine Vesterlund Suppleant

Tomas Gustafsson Internrevisor

Gunilla Jerlinger Externrevisor

Jan Karmeland Revisorssuppleant

Nils Nessling Valberedning sammankallande

Kicki Fagerlund Valberedning

Sektionsledare/Ansvariga 2019

Uppläggningsplan: Helen Roth

EPA traktorn: Mikael Agge; Roine Walther

Brygg platsansvarig: Jim Polland 

Blommor och rabatter: Madeleine Vesterlund

Mellan sjöbod: Kasperi Strand

Hemsidans ansvarig: Jim Polland, Dany Palm

Bojar och bojflotta: Nils Nessling

Hamnansvariga: Per Martinsson; Jonathan Nilsson