Styrelsen i SVBK

Styrelsen  2020

Malin Friberg Ordförande

Dany Palm Viceordförande / Sekreterare

Jim Polland Kassör / Kansli

Helen Roth Ledamot

Per Martinsson Ledamot

Per Lindroth Suppleant

Jonathan Nilsson Suppleant

Tomas Gustafsson Internrevisor

Gunilla Jerlinger Externrevisor

Jan Karmeland Revisorssuppleant

Nils Nessling Valberedning sammankallande

Kicki Fagerlund Valberedning

Ansvariga 2020

Hamn: Per Martinsson; Jonathan Nilsson

Nya medlems ansökningar: Nils Nessling

Brygg platsansvarig: Jim Polland 

Hemsida: Jim Polland, Dany Palm

Bojar och bojflotte: Nils Nessling

B och C bryggorna: Nils Nessling