Styrelsen i SVBK

Styrelsen  2020

Malin Friberg Ordförande

Dany Palm Viceordförande / Sekreterare / Kansli

Jim Polland Kassör / Kansli

Jonathan Nilsson Ledamot

Per Martinsson Ledamot

Per Lindroth Suppleant

Tomas Gustafsson Internrevisor

Gunilla Jerlinger Externrevisor

Jan Karmeland Revisorssuppleant

Nils Nessling Valberedning sammankallande

Kicki Fagerlund Valberedning

Ansvariga 2020

Hamn: Per Martinsson; Jonathan Nilsson

Nya medlems ansökningar: Nils Nessling

Brygg platsansvarig: Nils Nessling

Hemsida: Jim Polland, Dany Palm

Bojar och bojflotte: Nils Nessling

B och C bryggorna: Nils Nessling