Åter båtklubben

Styrelsen i SVBK

 • Styrelsen  2024
 • Miran Kolar Ordförande
 • Carolina Valdenfeld Viceordförande / Sekreterare
 • Alex Adstrand Kassör / Kansli
 • Dany Palm Ledamot
 • Per Martinsson Ledamot
 • Alexandr Galushka Suppleant
 • Jan Kalmeland Internrevisor
 • Per lindroth Externrevisor
 • Kicki Fagerlund Valberedning
 • Ansvariga 2024
 • Miljö Dany Palm
 • Hamnansvarig: Alex Adstrand
 • Nya medlems ansökningar: Alex Adstrand
 • Bryggansvarig: Alex Adstrand
 • Hemsida: Alex Adstrand
 • Bojar och bojflotte: Alex Adstrand