Åter båtklubben

Styrelsen i SVBK

 • Styrelsen  2022
 • Malin Friberg Ordförande
 • Per Lindroth Viceordförande / Sekreterare
 • Jim Polland Kassör / Kansli
 • Jonathan Nilsson Ledamot
 • Per Martinsson Ledamot
 • Alexander Adstrand Suppleant
 • Tomas Gustafsson Internrevisor
 • Gunilla Jerlinger Externrevisor
 • Nils Nessling Valberedning sammankallande
 • Kicki Fagerlund Valberedning
 • Ansvariga 2022
 • Miljö Dany Palm
 • Hamnansvarig: Per Martinsson; Jonathan Nilsson
 • Nya medlems ansökningar: Nils Nessling
 • Bryggansvarig: Jim Polland
 • Hemsida: Jim Polland
 • Bojar och bojflotte: Nils Nessling