Styrelsen i SVBK

Styrelsen  2022

Malin Friberg Ordförande

Per Lindroth Viceordförande / Sekreterare

Jim Polland Kassör / Kansli

Jonathan Nilsson Ledamot

Per Martinsson Ledamot

Alexander Adstrand Suppleant

Tomas Gustafsson Internrevisor

Gunilla Jerlinger Externrevisor

Nils Nessling Valberedning sammankallande

Kicki Fagerlund Valberedning

Ansvariga 2022

Hamnansvarig: Per Martinsson; Jonathan Nilsson

Nya medlems ansökningar: Nils Nessling

Bryggansvarig: Jim Polland

Hemsida: Jim Polland

Bojar och bojflotte: Nils Nessling