Styrelsen i SVBK


Styrelsen 2018

Malin Friberg Ordförande
Dany Palm Sekreterare och Viceordförande   
Jim Polland Kassör 
Roger Krafft Ledamot
Consessa Sjöberg Ledamot
Helen Roth Suppleant

Madelene Vesterlund Suppleant  
Tomas Gustafsson Internrevisor
Gunilla Jerlinger Externrevisor 
Jan Karmeland Revisions suppleant
Kicki Fagerlund och Nils Nessling Valberedning 

Sektionsledare/Ansvariga 2018

Uppläggningsplan: Helen Roth; Consessa Sjöberg

Kansli: Madelene Vesterlund

EPA traktorn: Mikael Agge; Roine Walther

Brygg platsansvarig: Jim Polland 

Blommor och rabatter: Madeleine Vesterlund

Mellan sjöbod: Kasperi Strand

Hemsidans ansvarig: Jim Polland

Bojar och bojflotta: Nils Nessling

Hamnansvariga: Per Martinsson; Jonathan Nilsson