Styrelsen i SVBK

Styrelsen  2019

Malin Friberg Ordförande

Dany Palm Viceordförande / Sekreterare

Jim Polland Kassör

Helen Roth Ledamot

Per Martinsson Ledamot

Madeleine Vesterlund Suppleant

Tomas Gustafsson Internrevisor

Gunilla Jerlinger Externrevisor

Jan Karmeland Revisorssuppleant

Nils Nessling Valberedning sammankallande

Kicki Fagerlund Valberedning

Ansvariga 2019

Uppläggningsplan: Helen Roth

EPA traktorn: Mikael Agge; Roine Walther

Brygg platsansvarig: Jim Polland 

Blommor och rabatter: Madeleine Vesterlund

Hemsidans ansvarig: Jim Polland, Dany Palm

Bojar och bojflotta: Nils Nessling

Hamnansvariga: Per Martinsson; Jonathan Nilsson