Översiktsplan

Översiktsplanen behandlar 2 fysiska områden samt ett kommunikationsområde. 

Tanken med översiktsplanen är att ge medlemmar och ägare av mark och vattenområde insikt i parternas nödvändiga engagemang och positiva medverkande för att uppnå en långsiktig och därmed livskraftig båtklubb. Området ska utgöra ett positivt inslag för klubbmedlemmar såsom den som vill nyttja mark-området för trevliga sommarkvällar.

Uppoffringen för ovan nämnda parter handlar i huvudsak om följande:

- Avgiftshöjningar för medlemmar

- Utökning av arrendets löptid för mark/vatten ägare

Ovan måste ske i symbios eftersom den ena parten förutsätter den andres medverkan


Sjöområde

Under de år som passerat kan man med fog säga att bryggorna underhållits med sparsamhet som princip. Vi har dock nått till en punkt då dessa måste bytas ut för att inte äventyra säkerheten. Detta är dock förknippat med stora kostnader och det är inte rimligt att byta samtliga bryggor vid ett och samma tillfälle.


A - Bryggan 2018 - 2020

Reparation genom pålning, förstärkning alternativt helt byta A - bryggan mot en flytponton.

B, C - Brygga 2015 - 2016

Ersätta nuvarande brygga genom pålning och förse den med nytt däck alternativt skrota bryggan med tanke på kostnad/inkomst. Bryggan skulle dock kunna fungera som gästbrygga och kompletteras med ett antal bänkar. Bryggan kan då fungera som rekreation och därmed utgöra ett värde för samhället.

E - Bryggan 2014 - 2015

Ersätta bryggan samt komplettera med färskvatten el, och lampor för att öka servicegraden till en för dagen förväntad nivå.

Mark område

På markområdet finns utrustning som inte längre kan användas och därmed ska forslas bort. Utöver detta finns ett antal båtvagnar och båtar som inte används med okända ägare som om möjligt ska identifieras och i övriga fall genom handräckning bortföras. Arbetet påbörjades under 2009 i samarbete med Jan Wallström vid sjöpolisen.
Båtar ska som princip alltid sjösättas och undantag är möjligt genom dispens förknippat med avgift.

Genom ovan ges markområdet ett trevligt och tillgängligt intryck, ett antal bänkar ska inköpas för att förstärka helhetsbilden.

Materiellt lider området av eftersatt underhåll för EL som måste åtgärdas, arbetet är angeläget och måste påbörjas under 2011.

Plana ut området närmast badplatsens parkering, massor tas från baksidan av mellersta sjöboden som då blir förvaring av nödvändigt material som idag ligger synligt.