Möten

LH-Marsta Budget och Bostadsmöte

2016 11 24 kl 19.00

Förslag!

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. De boendes önskemål och behov i området

4 .Beslut om verksamhetsplan och Budget 2017

5 .Deltagarnas övriga frågor

6. Avslutning/Kaffe o kladdkaka

Välkomna! Styrelsen för LH-Marsta