Åter Båtklubben

Mina åtagande i klubben

Stora Vika Båtklubb  är en allmännyttig och politiskt obunden ideell förening där medlemmarna strävar efter att  verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Klubben har inga anställda, verksamheten bygger på eget engagemang och ansvar för att anläggningen i stort hålls ren och snygg och att fel som man inte själv kan åtgärda eller kostar pengar anmäls på klubbens hemsida.

Under sommarsäsongen sitter samtliga medlemmar båtvakt, vår och höst städar vi tillsammans.

Det finns funktionärer för olika områden och kontakt sker via hemsidan vid alla tidpunkter förutom på våra gemensamma städdagar samt sjösättning/upptagning, då håller funktionärerna i samordningen !

Utöver det obligatoriska deltagandet i klubben ser vi gärna ett engagemang inom olika arbetsområden och i styrelsen. 

Sjöhälsningar

Malin Friberg
Ordförande Stora Vika Båtklubb