Medlemsavgifter

Anmälningsavgifter

Inträdesavgift 2400 Engångsavgift
Medlemsavgift 630 År
Sjöbod 480 År
Rampavgift 190 Vanlig medlem
Rampavgift 320 Rampmedlem
Påminnelseavgift 500 Styck

Sommarplats
A-Brygga 1150 Plats 4-24
A-Brygga 770 Plats 1-3 och 25-36
B och C-Brygga 770 År
D-Brygga 770 År
E-Brygga 770 År
Digital nyckel 550 Styck
Tillägg för båt över 3M 6kr x cm År
Båt vid strandkant 25kr x M2 År

Vinterplats
Bryggmedlem 25kr x M2 År
Vintermedlem 58kr x M2 År

Övriga avgifter
Vaktmiss 1100 Styck
Städmiss 300 Styck
Lämnat grinden öppen 500 Ink. Aktivering
Ingen synlig båtmärke 500 i sjön
ingen synlig ägare info 250 uppställt på land
Fr.o.m. andra säsongen fördubblas ej sjösatta båtars
uppläggningsavgifter varje år

Vill du ansöka om medlemskap?

Ansöken för medlemskap till svbk@storavika.se sker med följande information:

Medlem

Namn

Adress

Personnummer

Telefon och mobil nummer

E-post adress

Personupplysningar kommer vi att inhämta. Vi beräknar ansökningstiden till ca: 14 dagar.
Efter detta beräknar vi din avgift som ska erläggas i förskott innan tillgång till hamnen tillåtas.