Medlemsavgifter 2021Inträdesavgift 3000kr
Medlemsavgift År 650kr 
Sjöbod  År 500kr
Rampavgift vanlig medlem 200kr  
Rampmedlem 350kr
Påminnelseavgift 500kr
 
Sommarplats

A-Brygga  Plats 4-36 1200kr 
A-Brygga Plats 1-3 800kr 
B, C, D,E Bryggorna 1000kr  
Digital nyckel Engångsavgift 600kr 
Tillägg för båt över 3M  7kr x cm År
Båt vid strandkant  400kr
Vinterplats Bryggmedlem 30kr x cm År 
Vintermedlem 60kr x cm År 
Vaktmiss 1100kr styck
Städmiss 300kr styck 
Lämnat grinden öppen 500kr 
Ingen synlig båtmärke i sjön 500kr 
Ingen synlig ägare info uppställt på land 500kr

Fr.o.m. andra säsongen fördubblas ej sjösatta båtars uppläggningsavgifter.

Nytt för 2020
Stora båtar får inte ligger på land efter midsommar.  Man får förvara båten på land i ett år för reperationer eller sjukdom. Tillståndet måste sökes innan midsommar helgen.  

Utan styrelsens tillstånd faktureras första året 3000kr, andra året 6000kr, tredjeåret 9000kr, o.s.v.


Vill du ansöka om medlemskap?

Ansöken för medlemskap till svbk@storavika.se sker med följande information:

Namn:

Adress:

Personnummer:

Telefon och mobil nummer:

Typ av båt:          Längd:          Bred:          Djup:

Vikt:         Sommar och / eller Vinter plats?

Personupplysningar kommer vi att inhämta. Vi beräknar ansökningstiden till ca: 14 dagar.
Efter detta beräknar vi din avgift som ska erläggas i förskott innan tillgång till hamnen tillåtas.