Medlemsavgifter 2019

Anmälningsavgifter

Inträdesavgift 3000 Engångsavgift
Medlemsavgift 650 År
Sjöbod 500 År
Rampavgift 200 Vanlig medlem
Rampavgift 335 Rampmedlem
Påminnelseavgift 500kr

Sommarplats
A-Brygga 1200 Plats 4-24
A-Brygga 800 Plats 1-3 och 25-36
D-Brygga 800 År
E-Brygga 800 År
Digital nyckel 600 Styck
Tillägg för båt över 3M 6kr x cm År
Båt vid strandkant 26kr x M2 År

Vinterplats
Bryggmedlem 26kr x M2 År
Vintermedlem 60kr x M2 År

Övriga avgifter

Aktivering av avstängd nyckel 300
Vaktmiss 1000 Styck
Städmiss 300 Styck
Lämnat grinden öppen 500
Ingen synlig båtmärke 500 i sjön
Ingen synlig ägare info 500 uppställt på land 
Fr.o.m. andra säsongen fördubblas ej sjösatta båtars
uppläggningsavgifter, varje år

Vill du ansöka om medlemskap?

Ansöken för medlemskap till svbk@storavika.se sker med följande information:

Namn:

Adress:

Personnummer:

Telefon och mobil nummer:

Typ av båt:          Längd:          Bred:          Djup:

Vikt:         Sommar och / eller Vinter plats?

Personupplysningar kommer vi att inhämta. Vi beräknar ansökningstiden till ca: 14 dagar.
Efter detta beräknar vi din avgift som ska erläggas i förskott innan tillgång till hamnen tillåtas.