Båtklubbens kansli är öppen för telefonsamtal mellan 11:00 och 15:00 på helgfria
vardagar. Kansliets telefonnummer är 0733-72 68 98.

Däremot fungerar svbk@storavika.se dygnet runt, och vi skall, så fort
vi kan, svara på inkomna frågor.


Information inför båtsäsong 2021

Sjösättningen utförs för segelbåtar 6 maj, och motorbåtar 7 maj.

Städdagen blir lördagen 15 maj, och tack vara covid-19 är inte den obligatorisk.   Man skall anmäla sig till städdagen senast 8 maj så att lunchen ska kunna planeras.

OBS!!  Beslut som gäller från sommarsäsongen 2021.
Alla båtar som behöver kran, eller väger över 500kg, och är utan vagn måste sjösättas varje år. Det här gäller från midsommarhelg till 1 september. Fler och fler båtar blir aldrig upptagna eller sjösatta, och därför har årsmötet beslutat om en straffavgift på 3000kr för medlemmar som inte längre aktivt vårdar/använder sina båtar. Det finns möjlighet att söka undantag hos styrelsen för ohälsa eller reparationer, men det gäller bara en säsong, och undantaget gäller inte för kran kostnader vid tvångsflytt vid markarbete.


Styrelsen 2021

Malin Friberg             Ordförande

Per Lindroth               Sekreterare / Viceordförande

Jim Polland                Kassör / Kansli

Jonathan Nilsson      Ledamot / Hamnansvarig

Per Martinsson          Ledamot / Hamnansvarig

Alex Adstrand            Suppleant

Dany Palm                  Miljöansvarig / Juridiskombud

Thomas Gustafsson  Intern Revisor

Gunilla Jerlinger        Extern Revisor

Kicki Fagerlund         Valberedare

Nils Nessling              Valberednings sammankallande