Information möten, städdagar, sjö- och torrsättning o.s.v. 2017/2018

SVBK Informera

Styrelsemöten

Styrelsemöten äger rum i Stora Vika BK stugan kl. 19:00, 6 april, 11 maj, 21 september, 29 oktober samt den 25 januari (2018).

Vårstädningen 27 maj klockan 9:30 i hamnen.


Årsmöte 8 februrari 2018 klockan 19:00

Motioner lämnas till svbk@storavika.se senast den 11 januari 2018.

Höststädning 7 oktober klockan 9:30

Vi tar hand om våra grejor så att de inte förstörs under vintern, program meddelas senare.

Det är en tillgång om du medtar kratta, spade och om möjligt skottkärra. Städdagarna är obligatoriska för samtliga medlemmar och utgör en viktig del av föreningens ambition att främja kamratskapet i klubben. Klubben ser till att det vid båtklubbsdagarna finns för årstiden ändamålsenligt tilltugg och dricka.

Medlemmar som väljer att inte delta i båtklubbsdagarna påförs en extra avgift på 600 kr. Arbetet organiseras av resp. sektionsledare. När du kommer till båtklubbsdagarna letar du upp den sektionsledare för den brygga där du har båtplats.

Sektionsledare har reflexväst.

Sjösättning 20 maj 2017

Torrsättning 14 okt 2017

Sektionsledare

A - brygga Nils Nessling telefon 070-831 6127
B, C, D o rampen Mikael Agge telefon 08-778 5962
E brygga, Consessa Sjöberg telefon 073-822 0645
EPA traktor, Mikael Agge telefon 08-778 5962
Norra Sjöboden, Ingemar Adolfsson telefon 070-519 91 19
Mellersta Sjöboden, Kasperi Strand telefon 08-520 351 35
Södra Sjöboden, Jan Härnvall telefon 08-520 326 01
Markområden, Jan Härnvall telefon 08-520 326 01
Valberedning, Kicki Fagerlund telefon 076-046 6030

Vaktinformation

Godkänd av årsmötet 2012-11-22

Ovanliga eller intressanta händelser skrives in i loggboken.

Ring och påminn nästkommande vakt. Detta för att minska möjligheten att båtklubben står utan vakt. Att just du inte har fått påminnelse samtal ändrar däremot inte ditt ansvar att stå vakt.

Han eller hon skall stämpla när de kommer och därefter en gång i timmen.


Grinden skall hållas låst.

Tänd lamporna i stugan och håll dig väl synlig i hamnen så att alla vet att det finns en vakt.

Vakten skall inte vara polis. Händer det något skall du hålla dig undan och larma polisen.

Som alla vet, beslöt årsmötet 2015, att avgiften för missad vakt är 1050: -. Om du har förhinder skall du byta med någon annan eller kontakta en vaktersättare.

Vaktlistan är inte offentlig information och finns därför inte på hemsidan, men alla har fått listan hemskickad och en uppdaterad version finns i vaktstugan.

Mvh
Styrelsen

Städdagar

De som inte kan eller vill delta i klubbens städdagar, ha som vanlig möjlighet att anmäler sig till en sektionsledare. Under kommande säsongen behöver vi mest hjälp till Consessa Sjöberg E-Brygga, och Micke Agge D-Brygga.
Att ställer upp med annan kompetens är också ett sätt att fullborda arbetsplikten.

Telefon nummer finns ovan i (Stora Vika Båtklubb informera) "Sektionsledare" din text här ...