Båtklubbens kansli är öppen för telefonsamtal mellan 11:00 och 15:00 på helgfria
vardagar. Kansliets telefonnummer är 0733-72 68 98.

Däremot fungerar svbk@storavika.se dygnet runt, och vi skall, så fort
vi kan, svara på inkomna frågor.


Årets upptagning torsdag den 26/9, och måndag 30/9  Höststädning äga rum 21/9. 

GDPR: Med anledning av den nya lagstiftningen avseende hantering av personuppgifter vill SVBK härmed informera medlemmarna om att sådan särskild policy för lagring av information har utarbetats. Klubbens sekreterare är Personuppgiftsansvarig och via denne kan kopia på Policy-dokumentet erhållas. SVBK förvarar endast ett minimum av sådana personuppgifter som behövs för att driva klubbens verksamhet på effektivt och ändamålsenligt vis.


1. Om ni vill säga upp medlemskapet inför säsongen 2020, skall detta göras senast 31 december 2019. Uppsägning efter ni fått 2020 års faktura accepteras inte.

2. Förutsättningen för uppsägning är att båtar och redskap är borta från hamnen, och den eventuella sjöboden är tömd. Vissa undantag kan accepteras om du hör av dig innan, inte efter.

3. Ni skall också tänka på att den eventuella nya båten, som ni köpt under hösten / våren, skall anmälas.  Alla ändringar skall omedelbart deklareras!   Annars blir administrationen omöjlig.

4. Prioritet under 2019 läggs på vassröjning, reparation av A-bryggan, återuppbyggning av rampbryggan, och förbättring av norra uppläggningsplanen. Båtarna norr om diket, som inte sjösätts kommer att belastas med kostnaden för upp till två stycken extra kranlyft. (D.v.s. 2000kr.) Vi måste alltså flytta undan icke sjösatta båtar för utjämning och grusbeläggning av norra uppläggningsplanen.