Båtklubbens kansli är öppen för telefonsamtal mellan 11:00 och 15:00 på helgfria
vardagar. Kansliets telefonnummer är 0733-72 68 98.

Däremot fungerar svbk@storavika.se dygnet runt, och vi skall, så fort
vi kan, svara på inkomna frågor.


Information inför båtsäsong 2020

OBS!! Städdagen som skulle vara på Pingstafton lördagen, 30 maj är inställd.

Sjösättnings ansvarige Jonte Nilsson har fastställt datum till måndag och
tisdag den 18 och 19 maj.

Ledningen kommer att dela upp båtarna efter ägarens önskarmål för dag och tid så gott vi kan. Skeppare som inte anmält sig i tid sjösättas i tur och ordning efter anmälningstid på plats om möjligt,
men ingen lyft garanti finns.

På grund av kostnadshöjning kommer förskotts betalning för grundläggande
lyft att hamna på 1300kr som måste betalas till BG 643-0649 eller Swish 070-316 8000 innan lyft.  Skeppare som slarvet med förberedelserna, skall ha påmastning, eller på annat sätt förlänger lyft tiden, kommer att i efterhand faktureras 50kr minuten för tiden över 20 minuter.

Prioritet under 2020 läggs på reparation av A-bryggan, återuppbyggning av rampbryggan (B-bryggan),
och förbättring av västra delen av mellersta uppläggningsplanen. Båtar uppställt på det området,
som inte sjösätts kommer att belastas med kostnaden för upp till två stycken extra kranlyft. (D.v.s. 2600kr.) Vi måste alltså flytta undan icke sjösatta båtar för utjämning och grusbeläggning av mellersta uppläggningsplanen.

OBS!! Nytt beslut som gäller från sommarsäsongen 2020.
Alla båtar som behöver kran, eller väger över 500kg, måste sjösättas varje år. Det här gäller från 31 maj till 1 september. Fler och fler båtar blir aldrig upptagna eller sjösatta, och därför har årsmötet
beslutat om en straffavgift på 3000kr för medlemmar som inte längre aktivt vårdar/använder sina båtar. Det finns möjlighet att söka undantag hos styrelsen för ohälsa eller reperationer, men det gäller bara en säsong, och undantaget gäller inte för krankostnader vid tvångsflyttas.


Utbildningar

Idag har vi 7 medlemmar med förarintyg och 12 med skepparexamen eller högre. Det är bara 17 % av våra medlemmar som har någon som helst nautisk kompetens.

Vi har förhandlat oss till avtal med NSS vilket innebär möjlighet till nautiska utbildningar i Nynäshamn, med förarintyg på hösten, och fortsättningskurs till skepparexamen på våren. Under vintersäsongen fick vi två nya skeppare och en med förarkompetens.

En viktig del av klubbens ansvar är att höja medlemmarnas nautiska kompetens och gör livet på sjön säkrare. Därför skall ni förbereda er för kursanmälningar i november, och även i januari om ni vill bli skeppare. Kursen är troligen ett par timma på söndags kvällar i fyra-fem veckor och koster runt fyra tusen plus intygsproven. Inte mycket när det gäller livet!

Kursanmälnings information kommer till hösten.