Kansli telefonen 073-372 68 98 är sommar stängt.

Vid behov kontakta: Malin Friberg 070-498 4236 eller

Dany Palm 070-328 5807.

All E-post skall skickas till svbk@storavika.se   Kansliet vidarebifogar inom styrelsen.  

Årets upptagning fredag 27/9. Höststädning planeras äga rum 21/9. 

GDPR: Med anledning av den nya lagstiftningen avseende hantering av personuppgifter vill SVBK härmed informera medlemmarna om att sådan särskild policy för lagring av information har utarbetats. Klubbens sekreterare är Personuppgiftsansvarig och via denne kan kopia på Policy-dokumentet erhållas. SVBK förvarar endast ett minimum av sådana personuppgifter som behövs för att driva klubbens verksamhet på effektivt och ändamålsenligt vis.

Nu går vi mot en ny säsong 2019 och därför finns det en del för medlemmarna att tänka på.

1. Om ni vill säga upp medlemskapet inför säsongen 2019, skall detta göras senast 31 december 2018. Uppsägning efter ni fått 2019 års faktura accepteras inte.

2. Förutsättningen för uppsägning är att båtar och redskap är borta från hamnen, och den eventuella sjöboden är tömd. Vissa undantag kan accepteras om du hör av dig innan, inte efter.

3. Ni skall också tänka på att den eventuella nya båten, som ni köpt under hösten / våren, skall anmälas.  Alla ändringar skall omedelbart deklareras!   Annars blir administrationen omöjlig.

4. Prioritet under 2019 läggs på vassröjning, reparation av A-bryggan, återuppbyggning av rampbryggan, och förbättring av norra uppläggningsplanen. Båtarna norr om diket, som inte sjösätts kommer att belastas med kostnaden för upp till två stycken extra kranlyft. (D.v.s. 2000kr.) Vi måste alltså flytta undan icke sjösatta båtar för utjämning och grusbeläggning av norra uppläggningsplanen.