Kansli telefonen 073-372 68 98 är tillgänglig mellan 14:00 och 16:00 på helgfria vardagar.

All E-post skall skickas till svbk@storavika.se   Kansliet vidarebifogar inom styrelsen.  

Närmaste styrelsemöte 7 februari 2019, kl: 19:00 i vaktstugan.

Årsmötet 21 februari 2019, kl. 19:00 på PRO lokalen Hillersjövägen 3A.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast kl. 12:00, 6 februari 2019.

Nu går vi mot säsongens slut 2018 och därför finns det en del för medlemmarna att tänka på.

1. Om ni vill säga upp medlemskapet inför säsongen 2019, skall detta göras senast 31 december 2018. Uppsägning efter ni fått 2019 års faktura accepteras inte.

2. Förutsättningen för uppsägning är att båtar och redskap är borta från hamnen, och den eventuella sjöboden är tömd. Vissa undantag kan accepteras om du hör av dig innan, inte efter.

3. Ni skall också tänka på att den eventuella nya båten, som ni köpt nu på hösten, skall anmälas. Alla ändringar skall omedelbart deklareras! Annars blir administrationen omöjlig.

4. Eventuella motioner till årsmötet 21 februari 2019, skall vara styrelsen tillhanda senast kl. 12:00 den 6 februari 2019. Motioner skall skickas till svbk@storavika.se.

5. Det är på årsmötet allt bestäms. Är inte du med, har inte du rätt att klaga i efterhand. Vi är idag 114 medlemmar, med ett flertal som står i kö inför nästa säsong. Vi har sällan mer än 22 deltagande medlemmar på årsmötet. D.v.s. din röst har mycket större värde än många tror - vill du göra skillnad - kom till årsmötet! Det är dessutom väldigt trevligt!

6. Prioritet under 2019 läggs på vassröjning, reparation av A-bryggan, och förbättring av norra uppläggningsplanen. Båtarna norr om diket, som inte sjösätts kommer att belastas med kostnaden för upp till två stycken extra kranlyft. (D.v.s. 2000kr.) Vi måste alltså flytta undan icke sjösatta båtar för utjämning och grusbeläggning av norra uppläggningsplanen.