Båtklubbens kansli är öppen för telefonsamtal mellan 11:00 och 15:00 på helgfria
vardagar. Kansliets telefonnummer är 0733-72 68 98.

Däremot fungerar svbk@storavika.se dygnet runt, och vi skall, så fort
vi kan, svara på inkomna frågor.


Information inför båtsäsong 2020


OBS!!  Beslut som gäller från sommarsäsongen 2021.
Alla båtar som behöver kran, eller väger över 500kg, måste sjösättas varje år. Det här gäller från 31 maj till 1 september. Fler och fler båtar blir aldrig upptagna eller sjösatta, och därför har årsmötet
beslutat om en straffavgift på 3000kr för medlemmar som inte längre aktivt vårdar/använder sina båtar. Det finns möjlighet att söka undantag hos styrelsen för ohälsa eller reperationer, men det gäller bara en säsong, och undantaget gäller inte för krankostnader vid tvångsflyttas.


Utbildningar

Idag har vi 7 medlemmar med förarintyg och 12 med skepparexamen eller högre. Det är bara 17 % av våra medlemmar som har någon som helst nautisk kompetens.

Vi har förhandlat oss till avtal med NSS vilket innebär möjlighet till nautiska utbildningar i Nynäshamn, med förarintyg på hösten, och fortsättningskurs till skepparexamen på våren. Under vintersäsongen fick vi två nya skeppare och en med förarkompetens.

En viktig del av klubbens ansvar är att höja medlemmarnas nautiska kompetens och gör livet på sjön säkrare. Därför skall ni förbereda er för kursanmälningar i november, och även i januari om ni vill bli skeppare. Kursen är troligen ett par timma på söndags kvällar i fyra-fem veckor och koster runt fyra tusen plus intygsproven. Inte mycket när det gäller livet!

Kursanmälnings information kommer till hösten.