Båtklubbens kansli är öppen för telefonsamtal mellan 11:00 och 15:00 på helgfria
vardagar. Kansliets telefonnummer är 0733-72 68 98.

Däremot fungerar svbk@storavika.se dygnet runt, och vi skall, så fort
vi kan, svara på inkomna frågor.


Information inför båtsäsong 2020

OBS!! Städdagen är planerat den 3 oktober.

Torrsättnings ansvarige Jonte Nilsson har fastställt datum till  tisdag och onsdagen den 15 och 16 oktober.

Då vi skall torrsätta efter uppläggningsplatsordning, kommer inte medlemmarna kunna
bestämmer vilken dag eller tid som gäller.

Anmälningar till svbk@storavika.se måste vara klubben tillhanda senast måndagen 14 september,
och det finns ingen garanti för torrsättning med sena anmälningar.

Ni som är osäkra om placering av vaggor och vagnar bör närvarar på städdagen 3 oktober.

Kom ihåg att enbart båtar utan skulder till klubben kommer att lyftas.

På grund av kostnadshöjning kommer förskotts betalning för grundläggande
lyft att hamna på 1300kr som måste betalas till BG 643-0649 eller Swish 070-316 8000 innan lyft.  Skeppare som slarvet med förberedelserna, skall ha påmastning, eller på annat sätt förlänger lyft tiden, kommer att i efterhand faktureras 50kr minuten för tiden över 20 minuter.

OBS!!  Beslut som gäller från sommarsäsongen 2021.
Alla båtar som behöver kran, eller väger över 500kg, måste sjösättas varje år. Det här gäller från 31 maj till 1 september. Fler och fler båtar blir aldrig upptagna eller sjösatta, och därför har årsmötet
beslutat om en straffavgift på 3000kr för medlemmar som inte längre aktivt vårdar/använder sina båtar. Det finns möjlighet att söka undantag hos styrelsen för ohälsa eller reperationer, men det gäller bara en säsong, och undantaget gäller inte för krankostnader vid tvångsflyttas.


Utbildningar

Idag har vi 7 medlemmar med förarintyg och 12 med skepparexamen eller högre. Det är bara 17 % av våra medlemmar som har någon som helst nautisk kompetens.

Vi har förhandlat oss till avtal med NSS vilket innebär möjlighet till nautiska utbildningar i Nynäshamn, med förarintyg på hösten, och fortsättningskurs till skepparexamen på våren. Under vintersäsongen fick vi två nya skeppare och en med förarkompetens.

En viktig del av klubbens ansvar är att höja medlemmarnas nautiska kompetens och gör livet på sjön säkrare. Därför skall ni förbereda er för kursanmälningar i november, och även i januari om ni vill bli skeppare. Kursen är troligen ett par timma på söndags kvällar i fyra-fem veckor och koster runt fyra tusen plus intygsproven. Inte mycket när det gäller livet!

Kursanmälnings information kommer till hösten.