Båtklubbens kansli är öppen för telefonsamtal mellan 11:00 och 15:00 på helgfria
vardagar. Kansliets telefonnummer är 0733-72 68 98.

Däremot fungerar svbk@storavika.se dygnet runt, och vi skall, så fort
vi kan, svara på inkomna frågor.

Styrelsen 2022

Malin Friberg             Ordförande

Per Lindroth               Sekreterare / Viceordförande

Jim Polland                Kassör / Kansli

Jonathan Nilsson      Ledamot / Hamnansvarig

Per Martinsson          Ledamot / Hamnansvarig

Alex Adstrand            Suppleant

Dany Palm                  Miljöansvarig / Juridiskombud

Thomas Gustafsson  Intern Revisor

Gunilla Jerlinger        Extern Revisor

Kicki Fagerlund         Valberedare

Nils Nessling              Valberednings sammankallande