Åter Båtklubben

Bryggavgifter

Sommarplats
A-Brygga Plats 1-3 800 Ej tillgänglig pga reparation.
A-Brygga Plats 4-36 1200 Ej tillgänglig pga reparation.
Övriga bryggor 1000 kronor förutom några mindre platser vid strandkanten som kostar 400 kronor.
Är din båt bredare än 3 meter tas en extra avgift ut med 7 kronor/centimeter.