Åter Båtklubben

Avgifter som dina klubbkamrater vill att du undviker

  • Vaktmiss 1100 kronor ( när du lämnat dina kamraters båtar obevakade )
  • Städmiss 300 kronor ( du har fått förhinder och kan inte bidra till det gemensamma arbetet )
  • Lämnat grinden öppen 500 kronor (ger obehöriga tillträde )
  • Medlemsdekal saknas på båten 500 kronor (ges ut årligen av kansliet) 
  • Kontaktuppgifter saknas på uppställd båt 500 kronor (behövs i händelse av skada)

Beslut Årsmöte 2024
Grundregeln är att alla stora båtar ska sjösättas senast midsommar.
Tillstånd kan sökas för undantag mot grundregeln hos styrelsen och då givetvis innan midsommar. Tillståndet gäller i ett år. Därefter utgår extra avgifter 3000 kronor gånger antalet år båten ligger på land.