Senaste info från föreningen

 LH-Marsta

Städdag 

Söndagen den 24.4 kl 10. Samling utanför vår HGF- lokal. Hillersjövägen 1D

- Vi börjar med Kaffe

- Pappsäckar finns

- Finns lite redskap att låna

- Bänkarna placeras ut

- Korvgrillning och avslutning

Välkommen ö styrelsen för LH-Marsta. ...