Kallelse till Marsta samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 2018.

11.12.2017

Torsdagen den 15 mars klockan 19.00 i PRO-lokalen, Hillersjövägen 3A.
Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast
31 januari 2018.