Information till alla Stora Vika bor...

27.08.2017

Återställande av vägarna efter fiberdragningen skall påbörjas under vecka 35 - 36

Under oktober månad kommer de nya husen till BRF Vika Strand komma och då kommer dom att ställas upp vid sidan av volleybollplanen och mellanlagras tills de körs bort och monteras på plats.

Nya gatunamnskyltar kommer att sättas upp i Stora Vika inom den närmaste månaden.

Nynäshamns kommun har hjälpt oss med dränering av ingången till hundrastgården så nu hoppas vi att lervällingen inte kommer igen.

Rensningen av vägsidorna ner mot båtklubben kommer att ske med maskin inom de närmaste veckorna.

Den stora Asfalteringen av all våra vägar kommer att ske förhoppningsvis under 2018.

Styrelsen Marsta Samfällighetsförening